برچسب های نوشته ها : مراقبه

۴۳- شاخصه‌های مکتب عرفانی نجف اشرف

مكتب عرفاني نجف اشرف جامع‌ترين مكتب عرفاني شيعي است كه با شناخت آن مي‌توان ديگر مكاتب را محك زد. مقالة حاضر با بررسي چهار محور هدف، شاهراه، راهكارها و آثار و لوازم اين مكتب به تبيين شاخصه‌هاي آن پرداخته و اموري از قبيل: فناء ذاتي، معرفت نفس، لزوم ولايت، تعبّد به شريعت، عشق، ضرورت استاد، علم‌ و فقاهت، حضور در عرصة اجتماع و نداشتن آداب خاص را از شاخصه‌هاي آن برمي‌شمارد.
ادامه مطلب